Reglament

 1. Pel fet de participar s’ accepta el present reglament. Tot el que no estigui especificat queda sota la decisió de l’organització.
 2. L ‘organització declina tota responsabilitat pels possibles perjudicis que la participació pugui comportar als inscrits: abans, durant i després de la cursa.
 3. Cada participant federat tindrà l’obligació de presentar la llicència federativa corresponent a la recollida del dorsal. Aquesta haurà de ser en la modalitat C o superior de la FEEC. En el seu defecte s’haurà de contractar llicència.
 4. L ‘organització pot demanar el DNI o similar per poder comprovar l’edat i identitat del participant.
 5. No està permès cap canvi de dorsal entre corredors sense previ avís a l’organització.
 6. Els corredors només podran rebre ajuda externa per part de l’organització.
 7. És obligatori portar el dorsal visible (part davantera) per tal que l’organització pugui identificar els participants amb claredat en els controls de pas i a l’ arribada i així facilitar l entrada a la classificació.
 8. Llençar deixalles fora dels llocs designats després de cada avituallament o en qualsevol punt de la cursa serà motiu de desqualificació.
 9. És obligatori seguir l’itinerari marcat, així com passar per tots els controls de pas establerts.
 10. Els corredors que decideixin abandonar la cursa ho hauran de comunicar a l’organització. A un responsable de cursa, avituallament o al telèfon que constarà al dorsal.
 11. És responsabilitat dels participants portar l’equip adient i estar físicament preparat per dur a terme amb garanties la cursa.
 12. Un cop feta la inscripció el participant accepta que actua, en totes les situacions, sota la seva responsabilitat.
 13. En cas de suspensió de la cursa per força major es retornarà el preu de la inscripció fins a 15 dies abans de la mateixa.
 14. Està totalment prohibit emportar-se ampolles fora del punt d’avituallament. Serà considerat motiu de desqualificació.
 15. Caldrà dur got als avituallaments o en el seu defecte bidó, soft flask, motxilla d’hidratació…